Nhóm trẻ Bảo Vũ - Ươm mầm tài năng tỏa sáng
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trường Mầm non Toàn Thắngmntoanthanghttps://mntoanthang.haiphong.edu.vn238
2 Trường mầm non Tiên Cườngmntiencuonghttps://mntiencuong.haiphong.edu.vn150
3 Mầm non Tiên Thắngmntienthanghttps://mntienthang.haiphong.edu.vn149
4 Mầm non Quyết Tiếnmnquyettienhttps://mnquyettien.haiphong.edu.vn129
5 Mầm non Quang Phụcmnquangphuchttps://mnquangphuc.haiphong.edu.vn80
6 Mầm non Tây Hưngmntayhunghttps://mntayhung.haiphong.edu.vn72
7 Mầm non Tiên Hưngmntienhunghttps://mntienhung.haiphong.edu.vn62
8 Mầm non Tiên Thanhmntienthanhhttps://mntienthanh.haiphong.edu.vn60
9 Mầm non Hùng Thắngmnhungthanghttps://mnhungthang.haiphong.edu.vn60
10 Trường Mầm non Đoàn Lậpmndoanlaphttps://mndoanlap.haiphong.edu.vn55
11 Mầm non Bắc Hưngmnbachunghttps://mnbachung.haiphong.edu.vn52
12 Mầm non Khởi Nghĩamnkhoinghiahttps://mnkhoinghia.haiphong.edu.vn49
13 Mầm non Phạm Đình Nguyênmnphamdinhnguyenhttps://mnphamdinhnguyen.haiphong.edu.vn44
14 Mầm non Tự Cườngmntucuonghttps://mntucuong.haiphong.edu.vn39
15 Mầm Non Kiến Thiếtmnkienthiethttp://mnkienthiet.haiphong.edu.vn39
16 Mầm non Nam Hưngmnnamhunghttps://mnnamhung.haiphong.edu.vn36
17 Trường mầm non Tiên Minhmntienminhhttps://mntienminh.haiphong.edu.vn31
18 Mầm non Vinh Quangmnvinhquanghttps://mnvinhquang.haiphong.edu.vn26
19 Mầm non Bạch Đằngmnbachdangtienlanghttp://mnbachdangtienlang.haiphong.edu.vn26
20 Mầm non Cấp Tiếnmncaptienhttps://mncaptien.haiphong.edu.vn20
21 Mầm non Đông Hưngmndonghunghttps://mndonghung.haiphong.edu.vn18
22 Mầm non Thị Trấn Tiên Lãngmnthitrantienlanghttps://mnthitrantienlang.haiphong.edu.vn17
23 Mầm non Đại Thắngmndaithanghttps://mndaithang.haiphong.edu.vn10
24 Mầm non Tiên Tiếnmntientienhttps://mntientien.haiphong.edu.vn5
25 Nhóm trẻ lớp MGĐL Bảo Vũntbaovuhttps://ntbaovu.haiphong.edu.vn2
26 MN Hoa Trạng Nguyênmnhoatrangnguyentienglanghttps://mnhoatrangnguyentienglang.haiphong.edu.vn2
27 Mầm non Mặt Trời Nhỏmnmattroinhohttps://mnmattroinho.haiphong.edu.vn0
28 Nhóm trẻ - Lớp MG độc lập Hoa Sennthoasenhttps://nthoasen.haiphong.edu.vn0
29 Nhóm trẻ - lớp MG độc lập Hoa Hồng Nhỏnthoahongnhohttps://nthoahongnho.haiphong.edu.vn0
Nhóm trẻ lớp MGĐL Bảo Vũ

Địa chỉ:

Điện thoại: 0357533817

105